Dete sam razvedenih roditelja. Posle razvoda brat i ja smo pripali mami. Pre braka, za vreme i posle živelo se u majčinoj kući, tačnije kod njenih roditelja. Ja imam 19, a brat 16 godina. Sva imovina se vodi na dedu (maminog oca). U slučaju nekih nesuglasica, da li mi imamo neko zakonsko pravo na imovinu ili deo kuće, ili deda može bez problema da nas udalji iz domaćnistva, ili ipak nešto možemo da izvučemo? Nadam se da ste me razumeli. I da, mama nije u radnom odnosu. Hvala unapred. Pozdrav.

Poštovana,

S obzirom da Vaš brat, Vaša majka i Vi živite u zajednici sa majčinim roditeljima spadate u članove te porodične zajednice. Imovinski odnosi porodične zajednice su regulisani članom 195. Porodičnog zakona  („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 18/2005). Navodi se da je je imovina koja je stečena  radom članova porodice u toku trajanja zajednice života u porodičnoj zajednici njihova zajednička imovina.

Tom zajedničkom imovinom članovi porodične zajednice upravljaju zajednički i sporazumno.

Ukoliko dođe do deobe te imovine, primenjuju se pravila koja su propisana za zajedničku  imovinu bračnih i vanbračnih drugova. (član 177. Porodičnog zakona)

Naime, deoba predstavlja utvrđivanje suvlasničkog udela svakog člana porodične zajednice. Ako se ne može izvršiti sporazumna deoba, postoji sudski način rešavanja te situacije. Prema članu 180. Porodičnog zakona pretpostavlja se da su udeli  u zajedničkoj imovini jednaki, mada se može dokazivati da određenim članovima pripada veći udeo na osnovu njegovih ostvarenih prihoda, vođenja poslova u domaćinstvu, staranja o deci, staranja o imovini, te drugih okolnosti od značaja za održavanje ili uvećanje vrednosti zajedničke imovine.

Naveli ste da Vaša majka trenutno nije u radnom odnosu. Ukoliko je nekada bila u radnom odnosu i tako doprinosila sticanju određene imovine, samo imovina stečena u tom periodu se može svrstati u zajedničku imovinu, na čiji udeo ona ima pravo.

 

 

S poštovanjem,

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)