Dana XX.XX.2011 napravio sam saobraćajni prekršaj vožnje pod dejstvom alkohola (0,59 mg/ml), u prekršajnom sudu u Beogradu donešena je presuda XX.XX.2011. godine na koju se nisam žalio i u roku sam platio novčanu kaznu. Pošto do sada nisam primio poziv od policije zbog kazne koju ona izvršava (6 kaznenih poena i 3 meseca zabrane upravljanja) zanima me koji je rok i da li ovaj predmet zastareva?

Poštovani,

Mera bezbednosti zabrane upravljanja motornim volzilom se izvršava na taj način što sud, koji je u prvom stepenu izrekao meru dostavlja pravnosnažnu odluku na izvršenje područnoj jedinici MUP-a mesno nadležnoj za mesto u kome Vi imate prebivalište odnosno boravište. Dalje, područna jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno ovlašćeni radnik Ministarstva unutrašnjih poslova po prijemu odluke ispituje da li je mera zastarela odnosno da li postoje druge smetnje za izvršenje mere i u elektronskom registru evidentira podatke u vezi izvršenja mere. Ukoliko ovlašćeni službenik Ministarstva unutršnjih poslova ustanovi da mera nije zastarela odnosno da ne postoje druge smetnje za njeno izvršenje, u roku od pet dana od dana evidentiranja mere je obavezan da dostavi saopštenje o trajanju mere u kojem će biti naznačeno od kada mera počinje da teče.

S obzirom da kažete da niste dobili nikakvo saopštenje od Ministarstva unitrašnjih poslova to znači da trajanje zabrane još uvek nije počelo. Isto tako uzimajući u obzir činjenicu da je mera izrečena na period od 3 meseca i da je presuda doneta 2011 godine, trebali biste imati u vidu da je izvšenje izrečene mere zastarelo prema stavu1 čl. 77 ZAKONA O PREKRŠAJIMA (‘’Sl glasnik RS’’ br. 101/2005 116/2008 i 111/2009) koji kaže da, izrečena kazna i zaštitna mera ne mogu se izvršiti ako je od dana pravosnažnosti presude protekla jedna godina.

A što se tiče kaznenih poena s obzirom da i oni predstavljaju vrstu kazni po Zakonu o prekršajima i oni su predmet zastare.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)