Da li se u ostavinskom postupku mogu na sudu naslediti od pokojnog oca traktor koji nije registrovan nikada i nema papira o njegovoj nabavci?

Poštovani,

Traktor koji nije registrovan i nema papira o njegovoj nabavci,ne može biti predmet nasleđivanja. Da bi to mogao da bude mora se u predhodnom postupku utvrditi da je on bio u vlasništvu Vašeg oca.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)