U braku sam dve godine, iako to odmah nije bio dobar brak ostala sam do sad u njemu zbog sina koji ima dve godine.Više ne mogu, pa me zanima kome bi dete pripalo, ako bih se razvela? Napominjem da moj partner ne želi razvod i ja sam nezaposlena.Koliki bi bili troškovi i koliko traje postupak? Da li uopšte ja mogu da se razvedem, ako partner ne želi to i da li postoji i neka zaštita od uznemiravanja njegove porodice, ako bi smo se razveli?

Poštovana,

Svaki supružnik ima pravo na razvod braka,ako su bračni odnosi ozbiljno i trajno poremećeni ili ako se objektivno ne može održati zajednica života supružnika ( Porodični zakon ”Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011-dr. Zakon, Član 41.). Što se tiče naknade troškova postupka,sud odlučuje po slobodnoj oceni,vodeći računa o razlozima pravičnosti (Porodični zakon ”Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011-dr. Zakon, Član 207.). Protiv člana porodice koji vrši nasilje sud može odrediti jednu ili više mera zaštite od nasilja u porodici,kojom se privremeno zabranjuje ili ograničava održavanje ličnih odnosa sa drugim članom porodice  ( Porodični zakon ”Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011-dr. Zakon, Član 198.). Sud će dodeliti dete na čuvanje,negu i starateljstvo jednom od roditelja prema okolnostima slučaja uz mišljene nadležnog Centra za socijalni rad (Porodični zakon ”Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011-dr. Zakon, Član 77.). Bračni sporovi se rešavaju po hitnom postupku.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)