Da li može zajednička imovina da se stavi pod hipoteku bez potpisa drugog bračnog druga, i da li je validna pred zakonom? Unapred hvala.

Poštovani,

Prema  članu 6. stav 2. Zakona o hipoteci (”Sl.glasnik RS”, br. 115-2005), hipoteka na nepokretnoj stvari u zajedničkoj svojini zasniva se samo na celoj nepokretnosti i uz saglasnost svih zajedničara. Iz toga proizlazi da se hipoteka na zajedničkoj imovini neće moći zasnovati bez saglasnosti Vašeg bračnog druga.

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)