Da li je moguće zaključiti ugovor o doživotnom izdržavanju, bez overe u sudu, sačinjen u prisustvu svedoka?

Poštovani,

Zakon o nasleđivanju (“Sl. glasnik RS”, br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS) je propisao u članu 195 oblik u kojem ugovor o doživotnom izdržavanju mora biti zaključen: ugovor o doživotnom izdržavanju mora biti zaključen u pismenom obliku i overen od sudije koji je dužan da pre overe pročita strankama ugovor i primaoca izdržavanja naročito upozori na to da imovina koja je predmet ugovora ne ulazi u njegovu zaostavštinu i da se njome ne mogu namiriti nužni naslednici. U suprotnom ugovor je ništav.

Dakle, nije moguće zaključiti ugovor o doživotnom izdržavanju bez overe u sudu jer bi ugovor sastavljen na taj način bio ništav.

U nadi da smo Vam bili od pomoći, srdačno Vas pozdravljamo.

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)