Ako se promeni ime, na primer udajom, mogu li se promeniti ime na diplomama: srednje škole, fakulteta, izvod iz knjige rođenih? Ako biste bili ovlasceni, sa koliko vremena treba da se računa da se to u praksi i ostvari? Koliko bi ta usluga koštala?

Poštovani,

Zahtev za promenu ličnog imena podnosi se opštinskoj upravi na čijem području podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno boravište. Opštinska uprava koja prihvati zahtev za promenu ličnog imena dužna je da o tome obavesti nadležnog matičara radi upisa promene ličnog imena u matičnu knjigu rođenih i venčanih i organ koji vodi evidenciju o prebivalištu građana.

Što se tiče diploma srednje škole i fakulteta, pravna posledica promene imena/prezimena na njh nije uređena zakonom, tako da je to pitanje u potpunosti prepušteno upravama tih ustanova. Generalno, svedočanstva i diplome na staro ime se mogu koristiti uz izvod o promeni imena.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)