Letos pri povratku sa godišnjeg sam imao saobraćajnu nesreću, saputnici su bili deca i supruga. Saobraćajnu nesreću sam izazvao ja tako što sam se kretao dozvoljenom brzinom ali mi je u blagoj krivini pukla guma i ja sam prešao na levu stranu i sudario se sa kamionom. Na sreću povređenih nije bilo već samo materijalna šteta. Dobio sam poziv kod sudije za prekršaje po članu 332 st.2 t7 pa me interesuje za šta me terete i naravno kakve posledice mogu očekivati.

 

Poštovani,

Prema članu 332. stav 2.  Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Službeni glasnik RS”, br. 41/2009, 53/2010 i 101/2011) zaprećena vam je novčana kazna u iznosu od 6,000 do 20,000 dinara ako ste postupili suprotno odredbama člana 25. Stav 3. (istog ovog zakona) koji kaže da vozač vozila mora da se zaustavi iza vozila za javni prevoz putnika, odnosno autobusa kojim se obavlja prevoz putnika za soptstvene potrebe, kada lica koja ulaze, odnosno izlaze iz tog vozila, moraju da pređu preko saobraćajne trake, odnosno biciklističke staze ili trake kojom se vozilo kreće.
S obzirom na činjenično stanje koje ste mi Vi opisali, ja mogu da zaključim da je došlo do nekakve greške prilikom pisanja poziva.

Prema članu 332. stav 7.  Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Službeni glasnik RS”, br. 41/2009, 53/2010 i 101/2011) zaprećena vam je novčana kazna u iznosu od 6,000 do 20,000 dinara ako ste postupili suprotno odredbama člana 42. Stav 1. (istog ovog zakona) koji kaže da je vozač dužan da brzinu kretanja vozila prilagodi osobinama i stanju puta, vidljivosti, preglednosti, atmosferskim prilikama, stanju vozila i tereta, gustini saobraćaja i drugim saobracajnim uslovima, tako da vozilo može blagovremeno da se zaustavi pred svakom preprekom koju pod datim okolnostima može da vidi ili ima razloga da predvidi, odnosno da vozilom upravlja na način kojim ne ugrožava bezbednost saobraćaja.
Predočite sve činjenice sudiji sa prekršaje kojim biste dokazali da se radi o višoj sili, i da ste Vi preduzeli sve mere koje su bile u Vašoj moći kako ne biste ugrozili saobraćaj (brzina, rastojanje od drugog vozila, opterećenje automobila itd.). Na taj način možete izbeći kaznu, ili je znatno umanjiti.

Prema članu 332. stav 57.  Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Službeni glasnik RS”, br. 41/2009, 53/2010 i 101/2011) zaprećena vam je novčana kazna u iznosu od 6,000 do 20,000 dinara ako ste postupili suprotno odredbama člana 116. Stav 1. (istog ovog zakona) koji kaže da je u motornom vozilu, odnosno na vozilu i priključnom vozilu u saobraćaju na putu, dozvoljeno prevoziti onoliko liza koliko je označeno u saobraćajnoj dozvoli, na mestima koja su za to predviđena. Što znači da Vam je auto ili registrovan na teretno vozilo, pa ste shodno tome mogli da prevozite najviše dve osobe u autu ili je neko u automobilu sedeo na mestu koje nije bilo predviđeno za to. Visinu kazne će odrediti opravdanost Vašeg takvog postupka, tako da bi bilo dobro naći neko uverljivo opravdanje.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)