U braku sam tri godine. Nakon očeve smrti, brat i ja smo se odrekli stana u maminu korist. Ukoliko bih prodao stan i novac od prodaje podelio sa bratom, da li bi moja supruga imala pravo na polovinu od moga dela pošto smo u braku? Da li bi u slučaju eventualnog razvoda, imala neka prava na polovinu moga nasledstva?

Poštovani,

Porodičnim zakonom Republike Srbije (“Službeni glasnik RS”,br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon) previđeno je da supružnici mogu imati posebnu i zajedničku imovinu. U Vašem slučaju radi se o posebnoj imovini, Član 168. stav 2. Porodičnog zakona, kaže da imovina koju je supružnik stekao u toku trajanja braka nasleđem ili poklonom predstavlja posebnu imovinu. Članom 169. ovog zakona je određeno i da svaki supružnik samostalno upravlja i raspolaže svojom imovinom. Konkretno to znači da u slučaju prodaje stana, Vaša supruga ne bi imala pravo da dobije deo od te prodaje. Takođe, Vaša supruga to pravo ne bi ostvarila ni u slučaju Vašeg eventualnog razvoda.

 

E-klinika Pravnog fakulteta