Poštovani! U braku sam i posedujem na moje ime kuću koja je stečena u braku ali koja je vlasništvo supruga jer ju je on napravio od svog nasleđa ali je nizom okolnosti upisana samo na moje ime. Interesuje me kako da na najlakši i najjeftiniji način prepišem kuću na muževo ime? Hvala i pozdrav!

Poštovana,

Prema članu 176. stavu 2. Porodičnog zakona („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 18/2005 i 72/2011) smatra se da je upis izvršen na ime oba supružnika i kada je izvršen na ime samo jednog od njih, osim ako nakon upisa nije zaključen pismeni sporazum supružnika o deobi zajedničke imovine odnosno bračni ugovor, ili je o pravima supružnika na nepokretnosti odlučivao sud. Dakle, prema sadašnjem stanju, za pravni poredak smatra se da ste i Vaš suprug i Vi upisani kao imaoci prava svojine na nepokretnosti o kojoj je reč, bez obzira što je ona upisana na Vaše ime.

Međutim, prema članovima 178. i 179. Porodičnog zakona, Vaš supružnik i Vi možete i za vreme trajanja braka izvršiti deobu zajedničke imovine, sporazumno, zaključenjem sporazuma o deobi zajedničke imovine. U sporazumu možete utvrditi da pravo svojine na nepokretnosti pripada Vašem suprugu. Na osnovu toga sporazuma moguće je kasnije izvršiti uknjižbu, nakon koje će se imaocem prava svojine nad nepokretnosti smatrati Vaš suprug. Postupak uknjiženja se sprovodi pred Službom za katastar nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda prema lokaciji na kojoj se nalazi nepokretnost.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)