Molim vas za pomoć. Rastala sam se sa suprugom pre pola godine. Stariji sin je kod supruga i on ima 12 godina, mlađi sin je kod mene, on ima 5 godina. Stariji sin, na nagovor svog oca stalno me zove i preti kako će me izbosti nožem, zapaliti, pretući i tome slično. Zbog toga bukvalno ne smem da izađem na ulicu da se mlađi sin ne bi traumirao. Takođe ne smem ni da idem na posao. Sve se zaista otelo kontroli i on pod očevim uticajem iskazuje mržnju prema meni. Kako detetu nije za verovati, sa takvim pretnjama sam ga prijavila policiji. Posle nekoliko prijava mu ne mogu ništa, čak ni da popričaju sa njim. Njihov odgovor „prosledićemo slučaj“ dobijam već mesecima. Molim vas za pravni savet i da mi kažete kome da se obratim za pomoć. Unapred zahvalna!

Poštovana,

 Vaše pitanje je vrlo osetljive prirode. Smatramo da je u ovom slučaju najbolje da se obratite centru za socijalni rad na teritoriji Vašeg prebivališta (član 68. stavovi 2. i 3. Zakona o socijalnoj zaštiti, “Službeni glasnik RS”, br. 24/2011). Ukoliko oni procene da je slučaj u njihovoj nadležnosti izdaće vam uput o daljem korišćenju usluge (član 69. stav 2. Zakona o socijalnoj zaštiti).

Vaš suprug, kao staratelj, ima pravo i dužnost da sa detetom razvija odnos zasnovan na ljubavi, poverenju i uzajamnom poštovanju, te da dete usmereva ka usvajanju onih vrednosti koje imaju univerzalni karakter (član 70. Porodičnog zakona, “Službeni glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011). Budući da on, prema Vašim navodima, zloupotrebljava svoja roditeljska prava, tako što podstiče Vašeg starijeg sina na vršenje krivičnog dela i navikava ga na odavanje rđavim sklonostima, može se u potpunosti lišiti roditeljskog prava (član 81. stavovi 1. i 2. Porodičnog zakona). Vi kao drugi roditelj, u ovom slučaju imate pravo da podnesete tužbu za lišenje roditeljskog prava bivšeg supružnika (članovi 262. i 264. Porodičnog zakona).

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

 (Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)