Poštovani, u braku sam 24 godine, podstanar sam i bez posla, živim sa kćerkom koja je student. Muž mi radi u Sloveniji, ne znam iznos njegovih primanja, želim da se razvedemo jer on živi sa drugom ženom. Moje pitanje glasi: Da li kćerka ima pravo na alimentaciju i koliku ukoliko ne znamo iznos njegovih primanja i da li ja kao njegova supruga imam pravo na neku nadoknadu pošto sam nezaposlena.

Poštovana,

Član 155 Porodičnog zakona (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 18/25 I 72/2011) uređuje  izdržavanje punoletnog deteta i stavom 2. ovog člana predviđeno je da punoletno dete koje se redovno školuje ima pravo na izdržavanje od roditelja srazmerno njihovim mogućnostima, a najkasnije do navršene 26. godine života. Pod redovnim školovanjem podrazumeva se redovno izvršavanje školskih obaveza, redovno polaganje ispita i upisivanje naredne školske godine po isteku prethodne. Stavom 4. već pomenutog člana 155, predviđeno je da nema pravo na izdržavanje punoletno dete ako bi prihvatanje njegovog zahteva za izdržavanje  predstavljalo očiglednu nepravdu za roditelja odnosno za drugog krvnog srodnika.

Visina izdržavanja se po Porodicnom zakonu Srbije određuje na dva načina i to u fiksnom mesečnom novčanom iznosu ili u procentu od redovnih novčanih mesečnih primanja dužnika izdržavanja. Ako se visina izdržavanja određuje u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja (zarada, naknada zarade, penzija, autorski honorar, itd.) visina izdržavanja po pravilu ne može biti manja od 15% niti veća od 50% redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja umanjenih za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Pravo izdržavanja supružnika uređeno je članom 151. Porodičnog zakona Srbije i stavom 3. ovog člana je predviđeno da supružnik koji nema dovoljno sredstava za izdržavanje , a nesposoban je za rad ili nezaposlen, ima pravo na izdržavanje od drugog supružnika srazmerno njegovim mogućnostima. Trajanje izdržavanja nakon prestanka braka po Porodičnom zakonu Srbije ne može trajati duže od 5 godina, u skladu sa članom 165, stav 2. Takođe stavom 3. člana 151. je predviđeno da nema pravo na izdržavanje supružnik ako bi prihvatanje njegovog zahteva za izdržavanje predstavljalo očiglednu nepravdu za drugog supružnika.

S obzirom da ne znate iznos suprugovih primanja, prilikom podnošenja tužbe za razvod braka, odmah u tužbi u dokazima tražite od Suda da utvrdi mesto stanovanja Vašeg supruga u Sloveniji putem policijske uprave, kao i gde je zaposlen. Sud će odlučiti o vašem zahtevu, uzimajući u obzir opravdanost zahteva i Vašu potrebu za izdržavanjem, kao i o mogućnostima Vašeg supruga.

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)