Imam dve ćerke iz prvog braka, a na ime alimentacije mi se odbija 30% od plate tj. 15% za svaku od njih. Nemam kontakt sa decom, ne mojom krivicom. Starija ćerka je punoletna od aprila i po mojim saznanjima više se ne školuje. U maju sam kontaktirao pravnu službu firme da vidim da li je dostavila potvrdu o redovnom školovanju. To sam uradio i pre mesec dana ali kažu da potvrda nije dostavljena, a alimentaciju i dalje skidaju. Da li moram pokrenuti postupak ili je firma dužna sama da prekine obustavu s obzirom da ne postoje zakonski uslovi? Da napomenem, sada sam u braku sa drugom ženom već 6 godina. Ona je nezaposlena jer se brine o detetu koje je ometeno u razvoju i potreban joj je nadzor 24h.

Poštovani,

Porodičnim zakonom propisano je da se visina izdržavanja može smanjiti ili povećati ako se promene okolnosti na onovu kojih je doneta prethodna odluka. ( Porodični zakon, “Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 18/2005 I 72/2011 – dr. zakon) U slučaju da se ispostavi da se vaše dete i dalje školuje onda imate pravnu obavezu izdržavanja, srazmerno vašim mogućnostima, najkasnije do njene 26. godine života. Istu obavezu imaćete i ukoliko je vaše punoletno dete nesposobno za rad, a nema dovoljno sredstava za izdrđavanje, sve dok takvo stanje traje. Zakonom je predviđeno da se jednom utvrđena visina alimentacije može promeniti samo novom sudskom odlukom, te firma nije dužna da svojevoljno istu obustavi. S obzirom na promenjene okolnosti i pozivajući se na iste, trebalo bi da tužbom pokrenete sudski postupak kojim biste tražili prestanak izdržavanja za Vaše punoletno dete koje se više ne školuje. U slučaju nekih nejasnoća slobodno nam se opet obratite.

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)