Poštovani, verovatno će me bivši muž tužiti da ne dozvoljavam da dete ide kod njega na vikend. Što naravno nije istina. Ja sam detetu stalno govorila da ode malo kod tate, da ide da se igra sa svojom sekom, da se nađe sa drugarima i sl. Moje pitanje je, da li da odmah pokrećem tužbu pre nego sto je ova došla meni ili da sačekam pa da vidim sta će biti povodom ove tužbe? Naime, ja sam htela dete slati u socijani rad da me posavetuju šta da radim, jer mislim da otac psihički maltretira dete. Zove ga ružnim pogrdnim rečima, omalovažava njega i porodicu u kojoj živi, tj. nas. Detetova je odluka da ne ide kod tate tako često, on ima 11 godina, ima svoje obaveze (školu i fudbal). Pokušavala sam da mu govorim da ide malo kod tate, ali to sve završi natezanjem i plačem. Neću da tete teram da ide negde gde mora pustiti suzu ili gde mu je mučno otići. Nekoliko puta se desilo da je rekao da hoće da se vrati mami od tate i on mu nije dozvolio.

Poštovana,

Morate imati u vidu uzrast Vašeg deteta. Taj uzrast je vrlo osteljiv u razvoju ličnosti Vašeg deteta i svaki sudski spor može izazvati traumatične posledice po dete.

Dete stiče pravo da odlučuje sa kojim roditeljom će živeti tek sa navršenih 15 godina (član 60, stav 4, Porodičnog zakon („Službeni glasnik Republike Srbije“, br 18/2005 i 72/2011)), tako da ono ne može svojevoljno izbegavati posete ocu. Međutim, ponašanje Vašeg bivšeg muža prema detetu spada u jedan od vidova  zloupotrebe roditeljskog prava nad detetom, jer se može svesti u emocionalno zlostavljanje deteta (član 81, stav 2, Porodičnog zakona („Službeni glasnik Republike Srbije“, br 18/2005 i 72/2011)), a moglo bi se uvrstiti i u primere nasilja u porodici (član 197, Porodičnog zakona („Službeni glasnik Republike Srbije“, br 18/2005 i 72/2011)), gde se spominje „vređanje, kao i svako drugo drsko, bezobzirno i zlonamerno ponašanje“. Da bi se Vašem bivšem mužu oduzelo pravo poseta detetu morate podneti, Vi ili Vaše dete, tužbu za vršenje odnosno lišenje roditeljskog prava prema ocu. (član 264, Porodičnog zakona ( „Službeni glasnik Republike Srbije“, br 18/2005 i 72/2011)). Tužba se podnosi sudu opšte mesne nadležnosti  ili sudu na čijem području dete ima prebivalište odnosno boravište. Ukoliko tužite oca, moraćete sve navode iz optužbe i da dokažete jer je na tužiocu teret dokazivanja.

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)