Poštovani, imam 23 godine, i ove godine sam upisao visoku X skolu. Roditelji su mi razvedeni, i živim sa ocem koji nije saglasan sa mojim školovanjem. Da li imam pravo na alimentaciju? Upisan sam kao redovan student.

Poštovani,

Punoletno dete koje se redovno školuje ima pravo na izdržavanje od roditelja srazmerno njihovim mogućnostima, a najkasnije do navršene 26. godine života ( Član155. stav 2. Porodičnog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 18/2005 i 72/2011)) , a pošto ste upisani kao redovan student onda imate to pravo srazmerno mogućnostima roditelja. Pod  redovnim školovanjem se podrazumeva “redovno izvršavanje školskih obaveza, redovno polaganje ispita i upisivanje naredne školske godine po isteku prethodne, a bez značaja je postojanje statusa redovnog studenta finansiranog iz budžeta ili vanrednog odn. samofinansirajućeg“.

 Ako ste u periodu do 23. godine upisali par fakulteta/viših skola i niste obavljali svoje redovne školske obaveze, sud može uzeti u obzir da ste to uradili samo da bi formalno imali obrazovanje radi dobijanja izdržavanja.

Takođe stav 4. ovog istog člana predviđa da nema pravo na izdržavanje punoletno dete ako bi prihvatanje njegovog zahteva za izdržavanje predstavljalo očiglednu nepravdu za roditelje odnosno druge krvne srodnike.

Pošto su vam roditelji razvedeni njihova obaveza davanja izdržavanja je podeljena. (član 166. Porodičnog zakona stav 5.  („Sl. glasnik RS“, br. 18/2005 i 72/2011)  „Ako je više lica istovremeno dužno da daje izdržavanje, njihova obaveza je podeljena“)).

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)