Poštovani, Sa suprugom sam proveo 24 godine u braku i nakon otkrića njenog neverstva ona me je pre 3 godine sa decom napustila. Deca su punoletna i žive sa majkom. Ja živim u očevom stanu i nakon smrti oca predstoji nam ostavinska rasprava. Otac je za života zahtevao da se supruga odjavi sa adrese ali ona to nije uradila. Od imovine imamo kuću u izgradnji koju sam ja podigao u vreme kada ona nije bila zaposlena. Njenim angažovanjem u kući i pogrešnim vaspitanjem dece sam bio veoma nezadovoljan i to je jedan od razloga rastanka. Da li ona ima bilo kakva prava na stanu mog pokojnog oca? Da li se uz dokazivanje o lošem vaspitanju dece i neostvarivanju prihoda umanjuje deo njenog udela u kuci? Šta da uradim kako bih izdejstvovao njeno odjavljivanje sa adrese boravka u stanu mog pokojnog oca? Hvala!

Poštovani,

Prema zakonskom imovinskom režimu razlikuju se posebna i zajednička imovina. U posebnu imovinu prema članu 168. Porodičnog zakona (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 18/2005 i 72/2011- dr.zakon) spada, između ostaloga, imovina koju ste nasledili tako da Vaša supruga nema nikakva prava u vezi sa stanom Vašeg pokojnog oca.

Navedena kuća predstavlja deo zajedničke imovine, koju čini sva imovina koju ste stekli radom za vreme braka (član 171.  Porodičnog zakona). Pretpostavlja se da su delovi supružnika jednaki ali Vi imate pravo da, pozivajući se na ostvarene prihode i druge okolnosti koje su od značaja za uvećanje zajedničke imovine dokazujete drugačije (član 180. stav 3. Porodičnog zakona). Ipak, pozivanjem na loše vaspitanje dece ili neodgovarajuće vođenje poslova u domaćinstvu od strane Vaše supruge nećete uspeti u zahtevu za umanjenjem njenog udela.

Što se odjave tiče, ukoliko je prijavljeno samo boravište, ono po zakonu ističe dve godine od dana poslednje prijave (član 16. stav 4. Zakona o prebivalištu i boravištu građana, “Službeni glasnik Republike Srbije” br. 87/2011). Ukoliko prijava boravišta još važi ili ako Vaša supruga ima prijavljeno prebivalište na pomenutoj adresi, Vi, prema članu 18. navedenog zakona imate pravo da od nadležnog organa tražite da utvrdi da Vaša supruga ne stanuje prijavljenoj adresi te da je sa iste odjavi. Nadležni organ je teritorijalno nadležna područna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, prema prebivalištu odnosno boravištu (član 3. stav 1. tačka 6. Zakona o prebivalištu i boravištu građana).

 

E-klinika Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu