Poštovani, da li postoji zakonom propisani minimalni iznos alimentacije? Razvedena sam od septembra 2008. godine i dobila sam starateljstvo nad detetom – ona sad ima 7,5 god. i tad je sudija objasnio da bez obzira na nezaposlenost, otac mora da daje alimentaciju u tad minimalnom iznosu od 2500 din. Posle izvesnog vremena otac je samoinicijativno počeo da plaća 5000 din, ali i to veoma retko (za proteklih 5 godina možda 20-tak puta). Srećom, ne zavisimo od alimentacije, te ne planiram da pokrećem sudski postupak, ali bi volela da znam da li zaista uopšte postoji zakonom propisan minimum ili neka mogućnost da otac bude prinuđen da plaća alimentaciju, a bez ponovnog pokretanja sudskog postupka.

Poštovana,

Minimalni iznos alimentacije je regulisan Porodičnim zakonom republike Srbije (”Službeni glasnik Republike Srbije”, br.18/2005 i 72/2011) u članu 160. st. 4. koji predviđa da minimalna suma izdržavanja predstavlja sumu koju kao naknadu za hranjenike odnosno za lica na porodičnom smeštaju periodično utvrđuje ministarstvo nadležno za porodičnu zaštitu, u skladu sa zakonom.

Ukoliko je otac deteta prestao da daje izdržavanje treba da imate na umu da to predstavlja krivično delo i da u tom slučaju možete podneti krivičnu prijavu. Vi možete podneti i tužbu sudu kojom ćete tražiti da Vam bivši supružnik isplati iznose zaostalih dospelih alimentacija.

Porodični zakon predviđa u članu 164. da se visina izdržavanja može povećavati ili smanjivati ukoliko su promenjene okolnosti na osnovu kojih je određen prethodni iznos. Zakon isto predviđa da se jednom utvrđena visina izdržavanja, odnosno alimentacije, može promeniti samo novom sudskom odlukom. Zbog toga, ako smatrate da iznos izdržavanja treba da se promeni jedini način je da pokrenete sudski postupak tužbom kojom biste tražili promenu tog iznosa.

E-Klinika “Pro Bono” i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)