Poštovani, potreban mi je Vaš savet. Naime imam dete koje je drugi razred OŠ, rodila sam ga u vanbračnoj zajednici, otac je dete priznao, dao mu prezime ali nismo nikada živeli zajedno. Alimentaciju je sam odredio i davao po XXX din mesečno, ali se dešavalo da neki mesec preskoči. Viđa je povremeno isključivo kada njemu to odgovara i to viđanje se svodi na to da je odvede da je vide baba i deda i da je malo prošeta. Nikakve obaveze nema, dok je ja i vodim u školu, na treninge, crtanje, na rođendane, učim sa njom… Svakog leta nam pravi problem oko davanja saglasnosti za izlazak iz zemlje i odlazak na letovanje. Do poslednjeg dana ne da. Nikakav papir iz suda nemamo. Interesuje me sta ja tu mogu da uradim, kako da rešim ovu situaciju i sto se tice alimentacije i sto se tiče odlaska na letovanje ili zimovanje, a i sto se tiče njegovog viđanja deteta. Da li ja mogu da dobijem sudski da ja samostalno vršim roditeljsko pravo, kao sto i vršim, pa da mi saglasnost za letovanje nije potrebna, pa da mogu da uživam sa detetom bez maltretiranja. I da se tačno zna kada on viđa dete i koliko plaća alimentaciju, a ne ovako bez ikakvih obaveza i reda. Mislim da je interes deteta najbitniji, i njegovo zdravo i mirno odrastanje. Unapred veliko Vam hvala na pomoći.

Poštovana,

Na osnovu člana 264. Stav 1. Porodičnog zakona („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 18/2005 i 72/2011) Vi možete podneti tužbu za vršenje roditeljskog prava. Prema članu 38. i 39. Zakona o parničnom postupku, tužba se podnosi mesno nadležnom sudu na čijem području tuženi ima prebivalište („Službeni glasnik Republike Srbije“, br.72/2011, 49/2013 – odluka US i 74/2013 – odluka US). Na osnovu iznetih činjenica proizlazi da postoji saglasnost drugog roditelja da Vi vršite samostalno roditeljsko pravo, te će na osnovu člana 272. Stav  1. PZ, Sud sporazum roditelja o samostalnom vršenju roditeljskog prava uneti u izreku presude, ukoliko proceni da je taj sporazum u najboljem interesu deteta. Sporazum o samostalnom vršenju roditeljskog prava obuhvata sporazum roditelja o poveravanju deteta jednom roditelju, sporazum o visini doprinosa za izdržavanje deteta od drugog roditelja  i sporazum o održavanju ličnih odnosa deteta sa drugim roditeljem (član 78. stav 1. PZ).

Prema članu 160.  PZ, izdržavanje se određuje prema potrebama poverioca (u vašem slučaju deteta ) i mogućnostima  dužnika izdržavanja, pri čemu se mora voditi računa o minimalnoj sumi izdržavanja. Potrebe poverioca izdržavanja zavise od njegovih godina, zdravlja, obrazovanja, imovine, prihoda te drugih okolnosti od značaja za određivanje izdržavanja. Dok mogućnosti dužnika izdržavanja zavise od njegovih prihoda, mogućnosti za zaposlenje i sticanje zarade, njegove imovine, njegovih ličnih prihoda, obaveze da izdržava druga lica i drugih okolnosti od značaja za određivanje sume.  Prema članu 162. PZ, poverilac izdržavanja može zahtevati da visina izdržavanja bude određena u fiksnom mesečnom novčanom iznosu ili u procentu od mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja, ali ako se visina izdržavanja određuje u procentu od mesečnih novčanih primanja,  po pravilu ne može biti manja od 15% niti veća od 50% redovnih novčanih mesečnih primanja dužnika izdržavanja umanjenih za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Za Vas je svakako važan član 162. stav 3. PZ, koji kaže da ako je poverilac izdržavanja dete, visina izdržavanja treba da omogući najmanje takav nivo životnog standarda za dete kakav uživa roditelj izdržavanja. Kao i član 164. PZ, koji kaže da se visina izdržavanja može smanjiti ili povećati ako se promene okolnosti na osnovu kojih je doneta prethodna odluka.

Prema članu 274. stav 2. PZ, sud može presudom u sporu za vršenje roditeljskog prava odlučiti i o potpunom ili delimičnom lišenju roditeljskog prava, te se otac deteta u tom istom postupku može lišiti prava davanja saglasnosti pri izlasku deteta u inostranstvo zbog nesavesnog vršenja prava i dužnosti (član 92. stav 1. PZ). 

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)