Poštovani, od skoro sam u braku pa me zanima ukoliko nasledim bilo kakvu imovinu da li ona spada u zajedničku imovinu ili je ona samo moja ukoliko dođe do razvoda? Hvala unapred

Poštovana,

Imovina koja se stekne nasleđem u toku trajanja bračne zajednice ne ulazi u zajedničku imovinu, to je posebna imovina supružnika.

U članu 168 Porodičnog zakona (“Službeni glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr.zakon) glasi da ukoliko je supružnik stekao imovinu u toku trajanja bračne zajednice nasleđem, poklonom ili drugim pravnim poslom kojim se pribavljaju samo prava predstavljaju njegovu posebnu imovinu.

Međutim, u članu 170 Porodičnog zakona je obrazložena mogućnost kada će drugi supružnik imati pravo da traži naknadu ako je on pomogao da se vrednost te posebne imovine uveća. Tako da ukoliko supružnik doprinese da se neznatno poveća vrednost posebne imovine drugog supružnika on će imati pravo da traži tu razliku u novcu za koliko je povećana vrednost srazmerno svom doprinosu. Ukoliko on doprinese da se znatno poveća vrednost te imovine onda će imati pravo na udeo u toj imovini opet srazmerno svom doprinosu. 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)