Osuđena sam na 8 meseci elektronskog nadzora za dela 246 stav1, 246a stav 1 i 247 stav1. Kazna je postala pravnosnažna 5.3.2012. Zanima me koliko treba da prođe da zastari?

Poštovana,

Krivičnim zakonom (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009 i 121/2012) regulisani su rokovi za zastarelost izvršenja kazne, tok i prekid zastarelosti izvršenja kazne. Rok za zastarelost izvršenja  kazne zatvora od 8 meseci iznosi 2 godine od osude. Apsolutna zastarelost izvršenja kazne  nastaje u svakom slučaju kad protekne dvostruko vreme koje se po zakonu traži za zastarelost izvršenja kazne u ovom slučaju, za 4 godine od dana pravosnažnosti. Zastarelost izvršenja kazne počinje od dana kad je presuda kojom je kazna izrečena postala pravnosnažna.

 

Mladi Pro Bono