Obe sestre i ja smo se odrekle dela nasledstva u bratovu korist. I njegova majka (moja maćeha) se odrekla u njegovu korist. Sada nakon njegove smrti pozvani smo na podelu zaostavštine, pa me zanima, pošto on nije imao potomaka, da li se celokupna imovina deli među sestrama ili i majci?

Poštovani,

Na osnovu zakona, ostavioca nasleđuju: njegovi potomci, njegovi usvojenici i njihovi potomci, njegov bračni drug, njegovi roditelji, njegovi usvojioci, njegova braća i sestre i njihovi potomci, njegovi dedovi i babe i njihovi potomci i njegovi ostali preci. Nasleđuje se po naslednim redovima. Pošto vaš brat nije imao suprugu, a ni potomke kao naslednici u drugom naslednom redu javljaju se ostaviočeva majka i ostaviočeve sestre. Između ostaviočevih srodnika važi pravo predstavljanja i u drugom naslednom redu. Pošto je ostaviočev otac umro pre ostavioca deo zaostavštine koji bi mu pripao da se pojavljuje kao naslednik nesleđuju njegova deca tj. ostaviočeve sestre. Konkretno, nasledstvo Vašeg brata će biti podeljeno tako što će ½ pripasti njegovoj majci, a druga ½ će biti na jednake delove podeljena sestrama.

 

 

Mladi Pro Bono