Moj suprug je uhapšen 5. jula i sumnjiči se za prodaju droge.U pretresu su mu našli drogu, a imaju i svedoke da je prodavao. On je ranije bio osuđivan za držanje opojnih droga, nikad za prodaju. Razlozi za produženje pritvora prvo su bili opasnost od ponavljanja dela i uticaja na svedoke…Sada je naveden razlog da mu se produžava pritvor jer je višestruki povratnik i u obrazloženju piše da je ranije osuđivan za član 246. stav 1. Zanima me da li je držanje opojnih droga 246a stav 1, jer sam čitala ako se pobiju razlozi o produženju pritvora Apelacioni sud mora da ga pusti? Još da napomenem da istraga nije završena, čeka se neka DNK analiza…Molim za odgovor da li postoji šansa da ga puste?

Poštovana,

Član 246a. Krivičnog zakonika (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009 i 121/2012) propisano je krivično delo Neovlašćeno držanje opojnih droga . Član glasi:

(1) Ko neovlašćeno drži u manjoj količini za sopstvenu upotrebu supstance ili preparate koji su proglašeni za opojne droge,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine, a može se osloboditi od kazne.

(2) Učinilac dela iz stava 1. ovog člana koji otkrije od koga nabavlja opojnu drogu može se osloboditi od kazne.

(3) Opojne droge oduzeće se.

Pritvor u fazi istrage može trajati najviše 6 meseci. Ukoliko je optužnica podignuta onda optuženi može biti u pritvoru sve do trenutka pravosnažnosti presude.

 

 

Mladi Pro Bono