Osuđen sam na kaznu zatvora od 2 godine i 4 meseca. Koliko je potrebno vremena za relativnu zastarelost? Može li da zastari kazna ako imam još jedan postupak u toku za drugo delo?

Poštovani,

Krivičnim zakonom (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009 i 121/2012) regulisani su rokovi za zastarelost izvršenja kazne, tok i prekid zastarelosti izvršenja kazne. Rok za zastarelost izvršenja Vaše kazne iznosi tri godine od osude. Zastarelost izvršenja kazne počinje od dana kad je presuda kojom je kazna izrečena postala pravnosnažna.

 

Mladi Pro Bono