Moja tetka je izgubila poslovnu sposobnost usled mentalnog oboljenja i potreban joj je staratelj. Kao najbliži rođak (moja majka je preminula) imam mogućnost da postanem staratelj. Šta starateljstvo uključuje? Koje su moje obaveze prema njoj? Takođe je kandidat za dom za stare po rečima socijalne radnice. Od imovine poseduje trosoban stan u Nišu, malu vikendicu i nešto zemlje na selu. Ima malu penziju te za dom nemamo dovoljno sredstava. Takođe u stanu postoje dugovi (oko 3 hiljade evra za grejanje) i već su krenule tužbe. Pošto je stan u očajnom stanju, i nije ga moguće izdavati, da li ja, kao staratelj, mogu da prodam stan, uz dozvolu centra, otplatim dugove, kupim manji, sredim ga pristojno i izdajem? Socijalna radnica je preporučila izdavanje ali verujte ne postoje sredstva za renoviranje stana jer sam ja još uvek student, i imam samo porodičnu penziju a pitanje je kada ću se zaposliti. I da li je procedura za prodaju komplikovana? Naravno sve bi išlo preko Centra za socijalni rad uz moje angažovanje i ne bih ništa ni na koji način zloupotrebila. Takođe, ukoliko se dese nepredviđene okolnosti, da li i na koji način mogu raskinuti starateljstvo?

Poštovana,

Starateljstvo podrazumeva dve dužnosti: 1) staranje o štićeniku i 2) podnošenje izveštaja organu starateljstva (Centru za socijalni rad).

1) Prema članu 135. Porodičnog zakona (“Sl. Glasnik RS”, br. 18/2005), staranje o štićeniku obuhvata:

–          Staranje o ličnosti štićenika (staratelj je dužan da posećuje štićenika i neposredno se obaveštava o uslovima u kojima štićenik živi)

–          Zastupanje štićenika (pred sudom i u svim drugim pravnim poslovima)

–          Pribavljanje sredstava za izdržavanje štićenika (sredstva se mogu pribaviti iz štićenikovih prihoda i imovine, sredstava socijalne zaštite i sredstava lica koja su po zakonu dužna da izdržavaju štićenika)

–          Upravljanje i raspolaganje imovinom štićenika (staratelj samostalno odlučuje o čuvanju, korišćenju i održavanju imovine, dok je za prodaju, iznajmljivanje ili razmenu te imovine neophodna saglasnost  Centra za socijalni rad)

2) Prema članu 142. Porodičnog zakona (“Sl. Glasnik RS”, br. 18/2005),  dužnost podnošenja  izveštaja organu starateljstva sastoji se u podnošenju izveštaja i polaganja računa o svom radu, početkom svake kalendarske godine za prethodnu godinu (redovni izveštaj), kada organ starateljstva to zatraži (vanredni izveštaj), odnosno nakon prestanka starateljstva (završni izveštaj).

Izveštaj treba da sadrži podatke o ličnosti štićenika (uslovima smeštaja, zdravlju, obrazovanju) kao i podatke o upravljanju i raspolaganju štićenikovim prihodina i rashodima u proteklom periodu.

Što se tiče mogućnosti prodaje stana, na osnovu  člana 140. Porodičnog zakona (“Sl. Glasnik RS”, br. 18/2005) Vi to možete uraditi ali samo uz prethodno datu saglasnost organa starateljstva (Centra za socijalni rad) i u slučaju da je to neophodno radi štićenikovog izdržavanja ili ako to zahteva neki drugi važan interes.

Sama procedura prodaje stana se ni u čemu ne razlikuje od prodaje stana od strane vlasnika. Jedino, priliko zaključenja kupoprodajnog ugovora , ponesite saglasnost koju ste dobili od organa starateljstva, kako biste se identifikovali kao ovlašćeno lice za prodaju.

Starateljski odnos možete prekinuti podnošenjem zahteva Centru za socijalni rad, na koji je centar dužan da odgovori razrešenjem u roku od 60 dana (član 133. stav 3 Porodičnog zakona (“Sl. Glasnik RS”, br. 18/2005)).

 

S poštovanjem,

E-klinika Pravnog fakulteta