Imam 23 godine, student sam i roditelji su mi razvedeni. Po zakonu roditelj je dužan da daje alimentaciju koja iznosi X dinara sve do završetka redovnog školovanja. Moje pitanje je da li sam ja da bih primio tu alimentaciju obavezan da živim sa roditeljem starateljem, ako ne da li taj iznos zakonski pripada roditelju-staratelju ili meni u slučaju da se odselim na drugu lokaciju u gradu?

Poštovana,

Izdržavanje punoletnog deteta je uređeno članom 155. Porodičnog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 18/2005 i 72/2011) kojim se predviđa da punoletno dete koje se redovno školuje ima pravo na izdržavanje od roditelja srazmerno njihovim mogućnostima, a najkasnije do navršene 26. godine života. Stavom 4. Ovog člana je predviđeno da nema pravo na izdržavanje punoletno dete ako bi prihvatanje njegovog zahteva za izdržavanje predstavljalo očiglednu nepravdu za roditelje odnosno druge krvne srodnike. 

Jedan od uslova za ostvarivanje prava na izdržavanje punoletnog deteta je da se ono nalazi na redovnom školovanju. Pod redovnim školovanjem podrazumeva se redovno izvršavanje školskih obaveza, redovno polaganje ispita i upisivanje naredne školske godine po isteku prethodne. Sve dok ispunjavate uslove za primanje izdržavanja, dok izvršavate svoje školske obaveze na vreme, bez obzira na to sa kim živite.

 

 

Mladi Pro Bono