Imam 22 godine i redovan sam student. Roditelji su mi razvedeni vec 21 godinu i živim sa ocem. Majka mi nikada nista nije davala, sem ponekad par hiljada za rođendan ili mi nešto kupi. Kada sam krenula na fakultet, pošto nije htela da mi daje novac, tužili smo je, ali smo se na kraju poravnali na 10.000 dinara. Pošto su se troškovi povećali, živim privatno i plaćam školarinu, dogovorile smo se da mi daje 15000. Par meseci mi je davala, ali se ponovo vratila na 10000 sa izgovorom da nema. Inače predaje u Višoj skoli kao doktor nauka, ali nemam pojma kolika joj je plata, a takođe je predavala i na Megatrendu. Da napomenem da moj otac nema stalna primanja. Takođe bih napomenula, mada ne znam koliko je relevantno, da je kupila kuhinju od pola miliona dinara, renovirala obe kuce u svom dvoristu i kupila automobil, da ne pominjem ostale sitnice na koje troši više nego na mene. Interesuje me koliki procenat plate bi ona trebala da mi daje i kolika joj je otprilike plata posto me ubeđuje da joj je mala?

Poštovana,

Porodični zakon RS, predviđa da jednom utvrđena visina i način isplate izdržavanja (alimentacije) se može izmeniti samo novom sudskom odlukom, a za to je potrebno da pokrenete parnični postupak putem tužbe nadležnom sudu. Visina izdržavanja se određuje na dva načina i to u fiksnom mesečnom iznosu ili u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja.Iz vašeg pitanja, pretpostvaljam da je kod Vas određen fiksni iznos.

Ako se visina određuje u procentu , zakonom je određeno da ona ne može biti manja od 15% niti veća od 50 % redovnih mesečnih primanja dužnika izdržavanja, umanjenih za redovne poreze i doprinose.

Krivičnim zakon RS predviđa da je neplaćanje alimentacije krivično delo, te imate mogućnost da podnesete krivičnu prijavu i da tražite isplatu neisplaćenih mesečnih obaveza.

Takođe, imate dve mogućnosti, da pokrenente postupak tužbom za promenu visine i načina isplate alimentacije ukoliko smatrate da treba da se promeni iznos visine ili način s obzriom na sadašnje zaposlenje Vaše majke, jer ukoliko je presudom utvrđen iznos u procentima, on obuhvata svako povećanje plate,kao i svaku promenu poslodavaca, a druga mogućnost je da pokrenente krivični postupak i da je na taj način obavežete da plaća izdržavanje na koje je obavezana.

 

Mladi Pro Bono