Imam 20 godina nisam zapošljen, živim sa roditeljima koji nemaju posao i nikakva primanja. Ne mogu da overim knjižicu. Da li možete da mi kažete šta mi je potrebno da bih mogao da overim zdravstvenu knjižicu?

Poštovani,

Nezaposlena lica imaju pravo na zdravstvenu zaštitu. Da bi ostavarili ovo pravo neophodno je da budete prijavljeni na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Na osnovu ove prijave dobićete pravo da u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje podnesete svu potrebnu dokumentaciju radi overe zdravstvene knjižice. Sve dodatne informacije možete dobiti u najbližoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje.

 

 

Mladi Pro Bono