Poštovani, da li je Viši sud u Leskovcu postupio ispravno u slučaju mog deteta? Naime moja maloletna ćerka je silovana od strane punoletnog lica i tom prilikom je zadobila teške telesne povrede. Istražni sudija u Leskovcu mu je odredio pritvor od mesec dana, ali je pritvor ukinut odmah nakon uzete izjave od mog deteta iako je ona i pred sudom sve precizno kao i u krivičnoj prijavi izjavila. Pritvor je ukinut iako nisu bila završena sva potrebna veštačenja, iako se radi o teškom krivičnom delu za koje je, kako sam pročitala na internet, propisana kazna zatvora od 5 do 10 godina, jer je moja ćerka tom prilikom izgubila nevinost, i zadobila teške telesne povrede. Da nije usledila blagovremena lekarska intervencija moglo je da dođe i do smrti mog deteta. Za sve posedujem medicinsku dokumentaciju iz koje je sud to sve mogao i videti. Sudija je okrivljenog pustio na slobodu a da nije ni sačekao veštačenje DNK, veštačenje ginekologa, koje je urađeno tek nakon ukidanja pritvora i bez mišljenja psihologa. Mi smo se kao roditelji obraćali svim sudskim institucijama u Leskovcu i Nišu ali smo svuda naišli na zatvorena vrata. Sumnju da leskovački sud ne radi po zakonu unela mi je i ova situacija: mi smo kao roditelji napisali pritužbu na rad zamenika VJT u Leskovcu i ubrzo dobili odgovor od tužioca da je njegov zamenik postupio po Zakonu, on je nam odgovorio 02.10.2013. godine. Mi smo se, kao roditelji, tog istog dana raspitivali dokle je stigao predmet našeg deteta i rečeno nam je da je predmet u Apelacionom sudu u Nišu pa on nije mogao da pogleda spise i predmete jer oni tehnički nisu bili tu. Od tog nemilog događaja prošlo je već dva meseca a istražni sudija drži predmet kod sebe i ne zatvara istražni postupak. Unapred zahvalna majka.

Poštovana,

Na osnovu navoda iz vašeg pitanja nažalost ne možemo zaključiti da li je Viši sud u Leskovcu postupio u skladu sa zakonom, ali, kako je predmet neko vreme bio u Apelacionom sudu u Nišu, pretpostavljamo da je odlučivao kao drugostepeni sud povodom odluke o pritvoru. Ako je predmet nakon odlučivanja u Apelacionom sudu vraćen istražnom sudiji Višeg suda, a odluka o pritvoru nije promenjena, da se zaključiti da je Apelacioni sud našao da je odluka o pritvoru u skladu sa zakonom. Činjenica da je trenutno predmet kod istražnog sudije ne podrazumeva zloupotrebe, jer je često zbog raznovrsnih otežavajućih okolnosti nemoguće u kratkom roku sproveti istragu u skladu sa zahtevom Višeg javnog tužilaštva.

Što se tiče odgovora tužioca i odsustva spisa predmeta, morate razlikovati sudske spise koji se vode u sudu, i spise javnog tužilaštva koji služe kao njihovi interni spisi. Na osnovu tih spisa tužilac je mogao steći uvid u stanje stvari.

Članom 178 stav 1 u vezi sa stavom 3 Krivičnog zakonika za navedeno delo je zaprećena kazna zatvora u trajanju od 5 do 15 godina. S obzirom na okolnosti, vrstu i težinu dela pomalo je začuđujuće što je ukinut pritvor, te Vam savetujemo da za svaki slučaj angažujete advokata.

 

S poštovanjem,
Mladi Pro Bono