Osnivač sam firme koja je likvidirana. Firma je imala u vlasništvu stan i poslovni prostor koji su nakon okončanja likvidacije pripali meni kao osnivaču po sili zakona. Firma i njena imovina su pod sporom za podelu bracne tekovine. Sada bih hteo da kupim stan u novogradnji na svoje ime. Da li mogu da ostvarim povrat PDV-a obzirom da se stan i poslovni prostor iz likvidacione mase vode na moje ime, ali su (kao što sam već pomenuo) predmetne nepokretnosti predmet deobe kao bracna tekovina?

Poštovani,

Nažalost, nemate pravo na povrat PDV-a.

Naime, odredbama člana 56a Zakona o porezu na dodatu vrednost propisano je da pravo na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana, na osnovu podnetog zahteva, ima fizičko lice – punoletni državljanin Republike, sa prebivalištem na teritoriji Republike, koji kupuje prvi stan. Kupac prvog stana može da ostvari refundaciju PDV pod sledećim uslovima: 1) da od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg stiče prvi stan nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike; 2) da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena prodavcu uplatom na tekući račun prodavca.

Kako ste Vi već upisani kao vlasnik stana, formalnopravno ne ispunjavate navedene uslove. Činjenica da je stan bračna tekovina nije od značaja za eventualni povrat PDV-a. Čak i da je u zemljišnim knjigama zabeleženo da se radi o bračnoj tekovini (što nije čest slučaj), to nije od značaja budući da je bračna tekovina vrsta zajedničke svojine. Uprošćeno rečeno, zajednička svojina je susvojina koja još uvek nema opredeljene suvlasničke delove, ali ti suvlasnički delovi ipak postoje.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono