Poštovani, zanima me sledeće, supruga je dobila na poklon automobil od svog strica. Da li je na osnovu ugovora o poklonu, overenog u opštini, oslobođena poreza na pomenuto vozilo u poreskoj upravi? Unapred hvala!

Poštovani,

Vaša supruga se u odnosu na njenog strica nalazi u drugom naslednom redu.

Prema čl. 19 Zakona o porezima na imovinu, obveznici koji se u odnosu na poklonodavca nalaze u drugom naslednom redu po zakonskom redu nasleđivanja, porez na poklon plaćaju po stopi od 1,5%.

Prema čl. 18, stopa poreza na poklon je proprcionalna.

Prema č. 16, osnovica poreza na poklon je tržišna vrednost na poklon primljene imovine, na dan nastanka poreske obaveze, koju utvrđuje nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave.

Prema čl. 17, poreska obaveza u odnosu na poklon nastaje danom zaključenja ugovora o poklonu.

Mladi Pro Bono