Molim za savet? Brat mi je u tuči u kafiću udario momku šamar koji je pao, dobio udarac u glavu, i posle deset dana preminuo. Brat je pobegao u inostranstvo. Da li je bilo bolje da se predao odmah, kolika kazna je zaprećena, da li zastareva, i kolika je otežavajuća okolnost što je pobegao. Unapred zahvalan.

Poštovani,

Učestvovanje u tuči predstavlja krivično delo iz čl. 123 Krivičnog zakonika Srbije, koje spada u krivična dela protiv života i tela.

Prema tom članu, ko učestvuje u tuči u kojoj je neko lišen života ili je drugom nanesena teška telesna povreda, kazniće se za samo učestvovanje novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

Učestvovanje u tuči pretpostavlja, dakle, izvršenje nekog od krivičnih dela iz korpusa krivičnih dela protiv života i tela (u Vašem slučaju lišenje života) od strane bilo kog učesnika u tuči.

Bekstvo Vašeg brata u inostranstvo svakako bi predstavljalo otežavajuću okolnost na sudu, i najbolje je bilo da je ostao dostupan nadležnim organima u Srbiji.

Prema čl. 103 Krivičnog zakonika, ovo krivično delo zastareva u roku od 3 godine od dana izvršenja krivičnog dela.

Prema čl. 104 istog zakonika, zastarelost krivičnog gonjenja počinje od dana kad je krivično delo izvršeno. Ukoliko posledica krivičnog dela nastupi kasnije, zastarelost krivičnog gonjenja počinje od dana kada je posledica nastupila. Zastarelost ne teče za vreme za koje se po zakonu gonjenje ne može otpočeti ili nastaviti. Zastarelost se prekida svakom procesnom radnjom koja se preduzima radi otkrivanja krivičnog dela ili radi otkrivanja i gonjenja učinioca zbog učinjenog krivičnog dela. Zastarelost se prekida i kad učinilac u vreme dok teče rok zastarelosti učini isto tako teško ili teže krivičnog delo. Svakim prekidom zastarelost počinje ponovo da teče. Zastarelost krivičnog gonjenja nastaje u svakom slučaju kad protekne dvostruko vreme koje se po zakonu traži za zastarelost krivičnog gonjenja.

Zastarelost krivičnog gonjenja nastaje u svakom slučaju kad protekne dvostruko vreme koje se po zakonu traži za zastarelost krivičnog gonjenja.

Mladi Pro Bono