Poštovani, situacija je sledeća: preduzetnik je na firmu podigao kredit X EUR, nisam siguran u tačan iznos. Zbog kašnjenja sa otplatom banka ga je tužila i mogu da pokrenu hipoteku na stanu koji je bio garancija za kredit i taj deo razumem. Pošto je u pitanju preduzetnik, što znači radnja, da li vlasnik odgovara ličnom imovinom? Da li mogu da mu stave prinudnu naplatu na tekuće račune kao fizičkog lica? Da li može još neko da ima problem zbog tog kredita npr. deca (naslednici), roditelji, braća ili sestre, ukoliko se ne izmiri sve kroz ovaj sudski postupak, tj. hipotekom? Kako Zakon gleda na to kada preduzetnik zatvori radnju, a ima duga prema dobavljačima? Da li je to naplativo nakon zatvaranja radnje? Unapred hvala na odgovoru.

Poštovani,

Zakon o privrednim društvima u članu 85. propisuje da preduzetnik za sve obaveze nastale u vezi sa obavljanjem svoje delatnosti odgovara celokupnom svojom imovinom i u tu imovinu ulazi i imovina koju stiče u vezi sa obavljanjem delatnosti. Odgovornost za obaveze ne prestaje brisanjem preduzetnika iz registra. Dakle, i nakon “zatvaranja” radnje svi poverioci će moći da naplate svoja potraživanja i iz njegove lične imovine, ali ne i iz imovine njegovih srodnika.

S poštovanjem,

MLADI PRO BONO