Poštovani, ostvarujem pravo na porodičnu penziju već X godine. Upisala sam studije tako da sam na osnovu toga i ostvarila pravo. Zanima me, obzirom da za X meseci punim 26 godina života, da li će se penzija tada automatski ukinuti ili imam pravo još u toku 26. godine da primam, tj. još jednu godinu? Hvala.

Poštovana,

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju u članu 31 propisuje da posle navršenih 15 godina života dete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada do završetka školovanja, ali najdocnije do navršenih 26 godina života, ako pohađa visokoškolsku ustanovu. Dakle, bićete korisnik porodične penzije do Vašeg 26. rođendana, a nakon toga, nažalost, gubite to pravo.

S poštovanjem,

MLADI PRO BONO