Poštovani, kažnjen sam novčanom kaznom i zaštitnom merom zabranom upravljanja motornim vozilom u trajanju od mesec dana pravosnažnom presudom od 31. 12. 2011. Novčanu kaznu sam platio pa me zanima da li zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom može da zastari i za koji vremenski period? Unapred zahvalan na odgovoru.

Poštovani,

Ukoliko sam Vas dobro shvatio Vama je u prekršajnom postupku, zbog saobraćajnog prekršaja, izrečena novčana kazna i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom. Zakon o prekršajima u članu 77 propisuje da se izrečena kazna i zaštitna mera ne mogu izvršiti ako je od dana pravosnažnosti presude protekla jedna godina. Zastarevanje izvršenja kazne i zaštitne mere počinje od dana pravosnažnosti presude kojom je izrečena kazna odnosno zaštitna mera. Zastarevanje izvršenja kazne i zaštitne mere ne teče za vreme za koje se izvršenje ne može preduzeti po zakonu. Zastarevanje se prekida svakom procesnom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi izvršenja kazne, odnosno zaštitne mere. Posle svakog prekida zastarevanje počinje ponovo da teče. Izvršenje kazne odnosno zaštitne mere zastareva u svakom slučaju kad protekne dva puta onoliko vremena koliko se po zakonu traži za izvršenje kazne, odnosno zaštitne mere (dakle, dve godine).

Izvršenje mere zabrane upravljanja motornim vozilom propisano je Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima. Zaštitnu meru, odnosno meru bezbednosti izvršava teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova koja vodi vozača u evidenciji, odnosno na čijem području ima prebivalište vozač koji nije upisan u registar vozača (član 201). Vreme trajanja zaštitne mere, odnosno mere bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom teče od dana kada je teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova meru izvršila. Zaštitna mera, odnosno mera bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom smatra se izvršenom kada teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, na osnovu pravnosnažne odluke organa, odnosno suda koji je meru izrekao, to vozaču saopšti u pisanoj formi i taj podatak evidentira u registar vozača, odnosno registar stranih vozača kojima je izrečena zaštitna mera, odnosno mera bezbednosti. Zaštitna mera, odnosno mera bezbednosti počinje da teče od dana kad je vozaču saopštena. Izuzetno, ukoliko postoje opravdani razlozi, teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova može, vozaču kome je izrečena zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najviše šest meseci, odrediti da ova mera počne da teče najkasnije u roku od 30 dana od dana kada mu je saopštena (član 202).

Ukoliko niste dobili pisano obaveštenje od teritorijalno nadležne organizacione jedinice MUP-a, savetujem da se raspitate u PU, odnosno policijskoj stanici u Vašem mestu, umesto da čekate zastarelost izvršenje zaštitne mere.

S poštovanjem,

MLADI PRO BONO