Osuđen sam na 6 godina zatvora 2002. godine. Predsednik Republike mi je dao pomilovanje za 1 godinu. Nova kazna je 5 godina. Kada nastupa zastarelost?

Poštovani,

Krivičnim zakonom (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009 i 121/2012) regulisani su rokovi za zastarelost izvršenja kazne, tok i prekid zastarelosti izvršenja kazne. Rok za zastarelost izvršenja Vaše kazne iznosi deset godina od osude. Zastarelost izvršenja kazne počinje od dana kad je presuda kojom je kazna izrečena postala pravnosnažna.

 

Mladi Pro Bono