U braku sam 17 godina i zajedno sa mojom kćerkom iz prethodnog braka smo sticali sredstva i kupili nekretninu, tj. stan u Beogradu koji je u vlasništvu mog muža i mene. Bili smo apsolutno šokirani kada smo nedavno saznali da prema srpskom zakonu kćerka koju je moj suprug odgojio i odhranio, zakonski njemu nije ništa i nema nikakva prava na njegov deo imovine. Hteli smo da stan prepišemo na nju i zaštitimo je od potrživanja bilo kog člana naše familije jer ni sa jednim nismo u kontaktu i niko nam nikada nije ni u čemu pomogao i ne želimo da bilo ko sem naše kćerke ima pravo na bilo šta naše u slučaju naše smrti. Napominjem da naša kćerka godinama radi, finansijski nas pomaže i učestvovala je u kupovini nekretnine i svega što imamo. Saznali smo takođe da zbog toga što nemamo zajedničke dece, ja i njegova sestra spadamo u drugi nasledni red i da u slučaju smrti moga muža delimo na jednake delove što me je još više šokiralo. Molim Vas da nas posavetujte koji je najsigurniji put da našoj kcerku poklonimo i prepišemo imovinu, a da joj je niko ne može uzeti ili potraživati.

Poštovana,

Sva Vaša gore navedena saznanja su tačna, međutim i pored toga postoje brojni načini kojima možete osigurati prenos imovine u skladu sa Vašim željama. Između ostalog, ugovorom o poklonu možete zajedničku imovinu Vašeg supruga i Vas pokloniti Vašoj kćerci za života. Ukoliko ipak želite da imovinu raspodelite nakon smrti, kao opcije Vam preostaju testamentarno zaveštanje ili ugovor o doživotnom izdržavanju. Jedan od najsigurnijih načina za regulisanje ovog problema je sklapanje ugovora o doživotnom izdržavanju između Vašeg supruga, Vas i Vaše kćerke. Više o ovom ugovoru možete pogledati ovde https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/tekstovi/nasledno-pravo/ukratko-ugovor-o-dozivotnom-izdrzavanju-2/

 

Mladi Pro Bono