Mislim da sam vas već pitala, ali pošto nema odgovora još jednom vam se obraćam. Sa suprugom sam živela X godine, a onda je on napustio porodično domaćinstvo i počeo da živi u drugom mestu sa drugom nevenčanom ženom (jer se nismo razveli) u kući koju je kupio. Pre X vremena je preminuo i sada me interesuje koja su moja prava i prava naše dece? Ja sam ostala da živim u domaćinstvu u kojem smo zajedno živeli i gde su se deca rodila i odrasla pa me zanima da li deca imaju pravo na tu kuću?

Poštovana,

Prema našem Zakonu o nasleđivanju prvi nasledni red čine ostaviočevi potomci i njegov bračni drug i svi oni nasleđuju na jednake delove (član 9). Vanbračni partneri se međusobno ne nasleđuju bez obzira na dužinu trajanja zajednice života. Na osnovu gorenavedenih činjenica mogu zaključiti da će celokupna zaostavština (imovina koju je posedovao vaš suprug u trenutku smrti) pripasti Vama i Vašoj deci na jednake delove. Naravno, sve ovo pod pretpostavkom da ostavilac nije svojom imovinom raspolagao za slučaj smrti (npr. sačinio testament ili zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju sa vanbračnom suprugom).

Zakon o nasleđivanju u članu 22 propisuje razloge usled kojih bračni drug gubi pravo zakonskog nasleđivanja:

1) ako je ostavilac bio podneo tužbu za razvod braka a posle njegove smrti se utvrdi da je tužba bila osnovana;

2) ako je njegov brak sa ostaviocem poništen posle ostaviočeve smrti, a iz razloga koji su bračnom drugu bili poznati u trenutku zaključenja braka;

3) ako je njegova zajednica života sa ostaviocem bila trajno prestala njegovom krivicom ili u sporazumu sa ostaviocem.

U slučaju postojanja nekog od ovih razloga Vi biste izgubili pravo na nasleđivanje te bi celokupna zaostavština pripala Vašoj deci na jednake delove.

S poštovanjem,

MLADI PRO BONO