Poštovani, Da li se naslednička izjava može promeniti ili osporiti i u kojim slučajevima je to moguće?

Poštovani/a,

U našem naslednom pravu izjava o odricanju od nasleđa je neopoziva, što znači da se ne može kasnije izmeniti. Međutim, naslednik koji se odrekao nasleđa može zahtevati poništaj izjave o odricanju ako je ona posledica prinude, pretnje, prevare ili zablude (član 214 Zakona o nasleđivanju).

U članu 217 istog zakona se kaže da se nasleđa ne može odreći naslednik koji se izričito ili prećutno primio nasleđa.

S poštovanjem,

MLADI PRO BONO