Poštovani, Sa ocem sam potpisala ugovor o doživotnom izdržavanju. U trenutku potpisivanja ugovora moja majka nije bila živa i jedino sam dete. Otac mi je umro pa me interesuje da li ću biti oslobođena poreza na prenos apsolutnih prava?

Poštovana,

Članom 31 stav 6 Zakona o porezima na imovinu, propisano je poresko oslobođenja od poreza na prenos apsolutnih prava u slučaju kada se svojina nad nepokretnošću prenosi na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju. Naime, davalac izdržavanja (u ovom slučaju to ste vi) ne plaća porez na prenos apsolutnih prava na deo nepokretnosti koji bi po zakonu nasledio u momentu zaključenja ugovora. S obzirom na to da ste u trenutku zaključenja ugovora bili jedini naslednik i da biste u svakom slučaju nasledili celokupnu imovinu ostavioca (tj. ceo stan) vi ste oslobođeni plaćanja ovog poreza.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono