U martu/aprilu 2012 sam dobio nasledstvo od preminule bake (u pitanju je četvrtina kuće), koja je ubrzo prodata (otprilike Juni 2012) i kupio sam stan (ugovor overen u septembru 2012). Početkom 2013 godine sam podneo zahtev za povrat PDV-a za kupovinu prvog stana, ali me je dočekala neprijatnos u vidu odbijanja za refundaciju PDV-a zato što sam pre toga dobio nasledstvo od bake (navodno zato što sam bio suvlasnik). Da li je ovo u skladu sa zakonom? Da li ima smisla žaliti se na takvu odluku i eventualno dobavljanjem dodatnih papira ostvariti pravo na povrat PDV-a?

Poštovani,

Pravo na povraćaj PDV-a ostvaruje poreski obveznik koji u periodu od 1. jula 2006. pa do dana overe ugovora o kupoprodaji nepokretnosti za koju se traži povraćaj PDV-a, nije u svojini odnosno susvojini imao stan  na teriotriji Republike Srbije. S obzirom na to da ste, ma koliko kratko, bili suvlasnik (nasleđenog) stana, poreski organ vam je  sasvim u skladu sa zakonom  odbio zahtev za povraćaj PDV-a.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono