Poštovani, Imam stan u vlasništvu od 43m2 koji je trenutno u proceduri prodaje. Nakon toga Supruga i ja planiramo kupovinu stana od 60-65m2 (imamo i dvoje male dece). Ako sam dobro shvatio, bićemo oslobodjeni placanja PDV pošto kupujemo veci stan od onog koji smo prodali? I drugo pitanje, porez na prenos aps.prava, posto taj novi stan meni nece biti prvi stan pretpostavljam da ja placam porez ali posto ce se taj novi stan voditi 1/2 na suprugu a 1/2 na mene da li porez placamo na ceo stan ili samo na moju polovinu posto ona pre toga nije posedovala stan (postojeci od 43m2 se vodi samo na moje ime)? I detalj koji nigde ne uspevam da pronadjem, kada se tacno porez na prenos aps.prava placa i kako? odmah po overi ugovora sa prodavcem ili posle nekog vremenskog roka i moze li se platiti na rate?

Poštovani,

Porez na prenos apsolutnih prava ne plaća se na sticanje apsolutnog prava na koje se plaća porez na dodatu vrednost. Dakle, prilikom kupovine stana plaća se ili porez na prenos apsolutnih prava ili porez na dodatu vrednost, u zavisnosti od toga da li se stan kupuje od fizičkog lica ili od obeznika PDV-a. Pravo na refundaciju PDV-a odnosno pravo na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava, ostvaruje poreski obveznik koji kupuje nepokretnost a u periodu od 1. jula 2006. do dana overe ugovora o kupoprodaji nepokretnosti za koju se traži poreska olakšica, nije u svom vlasništvu imao stan na teritoriji Republike Srbije. S obzirom da Vi ovaj uslov ne ispunjavata ne ostvarujete pravo na povraćaj PDV niti na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava. Činjenica da kupujete veći stan nije od značaja za ovu poresku situaciju. S obzirom na to da vaša supruga nema u svom vlasništu stan na teritoriji Republike, ostavaruje pravo na povraćaj PDV-a (odnosno na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava ukoliko novi stan ne bude kupljen od obveznika PDV-a). Zakonom je propisano da kupac ostvaruje pravo na refundaciju (ili oslobođenje) na 40m² za sebe i po 15 m² po svakom članu porodičnog domaćinstva koji nije imao u svojini stan na teritoriji Republike.  Ukoliko je reč o suvlasniku stana, površine za koje se ostvaruje poresko oslobođenje se umanjuju u srazmeri sa suvlasničkim udelom. Ukoliko bi vaša supruga bila suvlasnik ½ stana, ostvarivala bi pravo na refundaciju (tj. oslobođenje) za površinu od 35m² (20m² za sebe i 7,5m² po detetu). Obeznik poreza na prenos apsolutnih prava je dužan da u roku od 30 dana od overe kupoprodajnog ugovora kojim se prenosi pravo svojine na nepokretnosti, podnese poresku prijavu poreskom organu u opštini na čijoj se teritoriji nalazi nepokretnost.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono