Da li u ostavinskoj raspravi sud prihvata izjavu dva svedoka, datu pred sudskim veštakom, pred kojima su moja pokojna maćeha i moj pokojni otac izjavili više puta da svako od njih dvoje ostavlja svojoj deci u nasledstvo sve sto iza svakog od njih ostane. Maćehino nasledstvo njenoj deci a nasledstvo moga oca njegovoj deci. Da li je takva izjava dovoljna sudu u ostavinskoj raspravi da se u ostavini iza moga pokojnog oca pojavimo samo ja i moj brat, a izuzmu sada pokojna maćeha i njeni naslednici. Hvala.

Poštovani,

naš Zakon o nasleđivanju predviđa izričito, da se može naslediti na osnovu zakona i na osnovu zaveštanja.

Ukoliko zaveštanja nema, primenjuje se zakonsko nasleđivanje.

Međutim, da bi zaveštanje bilo punovažno ono mora biti sačinjeno u obliku i pod uslovima određenim zakonom. U Vašem slučaju, nažalost, nisu ispunjeni svi potrebni uslovi koji su neophodni da bi se takva izjava volje smatrala usmenim zaveštanjem.

U Zakonu o nasleđivanju( čl. 110. i 111.) navedeni su uslovi za sačinjenje usmenog zaveštanja:

Član 110

Zaveštalac može poslednju volju usmeno izreći pred tri istovremeno prisutna svedoka ako zbog izuzetnih prilika ne može sačiniti pismeno zaveštanje.

Usmeno zaveštanje prestaje da važi po isteku trideset dana od dana prestanka prilika u kojima je sačinjeno.

Član 111

Svedoci pred kojima je zaveštalac usmeno izrekao svoju poslednju volju dužni su da bez odlaganja napismeno sastave zaveštaočevu izjavu i da je što pre predaju sudu, ili da je usmeno ponove pred sudom iznoseći pri tom kada je, gde i u kojim prilikama zaveštalac izrekao svoju poslednju volju.

Izvršenje te dužnosti nije uslov punovažnosti usmenog zaveštanja.

Nije samo sporan broj svedoka koji mogu posvedočiti volju ostavioca, već je potrebno da su baš u tom trenutku oni imali stvarnu , bezuslovnu nameru i volju da sačine testament, ali da iz određenih izuzetnih razloga nisu mogli sačiniti pismeni testament.

Ovakvi, strožiji uslovi su zaista neophodni da bi se sprečile brojne zloupotrebe, pogotovu kad je reč o usmenom zavestanju, gde je na kraju krajeva sve prepušteno izjavama nekih trećih lica. Upravo je iz tih razloga i ograničeno njegovo važenje na 30 dana od dana prestanka prilika u kome je sačinjeno( neka neposredna opasnost po život, teska bolest..).

U ovom slučaju primeniće se zakonsko nasleđivanje, oca ćete naslediti maćeha, brat i Vi po 1/3.

 

Vaš Mladi Pro Bono