Izdali smo lokal i po proteku od dva meseca nismo naplatili ni dinara, čak nije dat ni depozit, da li je naš ugovor validan jer je u pisanoj formi ali nije overen od suda i da li imamo neka prava i koja su?

Poštovani,

Na ugovor o zakupu poslovnog prostora primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, u delu kojim se reguliše zakup. Za ovaj ugovor zakonom je predviđena pismena forma, što se tiče overe u sudu, ona nije neophodna, ali je, naravno, dozvoljena ukoliko želite vecu sigurnost.

U zakonu stoji da se ugovorom o zakupu obavezuje zakupodavac da preda određenu stvar zakupcu na upotrebu, a ovaj se obavezuje da mu za to plaća određenu zakupninu.

Zakupac je dužan plaćati zakupninu u rokovima određenim ugovorom ili zakonom, a u nedostatku ugovora i zakona, kako je uobičajeno u mestu gde je stvar predata zakupcu.

Zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu ako zakupac ne plati zakupninu ni u roku od 15 dana pošto ga je zakupodavac pozvao na plaćanje. Ako dužina otkaznog roka nije određena ugovorom ili zakonom ili mesnim običajima, ona iznosi osam dana, s tim da otkaz ne može biti dat u nevreme. Takođe, napominjem da potraživanje zakupnine, bilo da je određeno da se plaća povremeno, bilo u jednom ukupnom iznosu, zastareva za tri godine( čl. 375. Zakona o obligacionim odnosima).

 

 

Vaš Mladi Pro Bono