Po ugovoru o djelu da li je poslodavac obavezan uplatiti zdravstveno i penziono osiguranje angažovanom radniku?

Poštovani,

naš Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje predviđa obavezu plaćanja doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje licu koje ostvaruje ugovorenu naknadu (čl. 7. st. 1. tač. 9. ZDOSO). Pod ugovorenom naknadom smatra se naknada ostvarena po ugovoru o delu, autorskom honoraru i sl. Dakle, lice koje Vas je angažovalo po ugovoru o delu obavezno je da Vam uplati isključivo doprinose za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje dok ostale doprinose (za zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti) nije prema Zakonu u obavezi da Vam uplati.

Vaš Pro Bono