Dobio sam poziv za glavnu raspravu u sporovima male vrednosti. Da li postoji nacin i koji da se sto duze odlaze rasprava a da pri tom sam sebi ne napravim stetu?

Poštovani,

ne bih Vam savetovao nikakvo odugovlačenje i izbegavanje pojavljivanja na ročištu. Pozvani ste na ročište za glavnu raspravu u sporu male vrednosti i za taj spor važe specifična pravila koja su doneta u cilju bržeg i efikasnijeg rešavanja sporova. Najvažnije pravilo u tom smislu je da će sud, ukoliko se tuženi, ne pojavi na ročištu za glavnu raspravu, doneti presudu zbog izostanka (čl. 475. st. 2. Zakona o parničnom postupku). Ovu odluku sud ne donosi po automatizmu, ali se u ovakvim sporovima vrlo često donose. Dakle, savetujem Vam da se pojavite na ročištu na koje ste uredno pozvani i da tamo osporavate tužbene navode činjenicama koje Vam idu u prilog.

Vaš Pro Bono