Majka mi je preminula 20XX godine. Niko do sada nije pokrenuo ostavinski postupak. Živela je blizu Vranja, a nekretnina se nalazi u drugom mestu. Gde treba pokrenuti ostavinski postupak?

Poštovana,

Zakonom o vanparničnom postupku predviđeno je da je za vođenje ostavinskog postupka mesno nadležan sud na čijoj teritoriji je ostavilac imao prebivalište ili boravište u momentu smrti, a ukoliko nije imao ni prebivalište ni boravište na teritoriji Republike Srbije nadležan je sud na čijoj teritoriji se nalazi pretežan deo njegove imovine (čl. 88. ZVP). Kako je Vaša pokojna majka u Vreme smrti imala prebivalište na teritoriji Republike Srbije za vođenje ostavinskog postupka će biti nadležan Osnovni sud u Vranju. U zavisnosti od toga na teritoriji koje opštine je Vaša pokojna majka imala prebivalište moguće je da će nadležno biti neko od odeljenja ovog suda koja se nalaze u Bosilegradu, Bujanovcu, Vladičinom Hanu, Preševu ili Surdulici.

Za preuzimanje obrazca za pokretanje ostavinskog postupka, kao i za dodatne informacije o ovoj temi predlažem Vam da pročitate sledeći tekst: https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/tekstovi/nasledno-pravo/pokretanje-ostavinskog-postupka/

Vaš Pro Bono