Sa mojim roditeljima sam sklopio ugovor o dozivotnom izdrzavanju pre 8 godina, posle toga nekretnina je prodata i sad zivimo u drugoj. Vlasnik sadasnje nekretnine je moja majka a u prethodnom su bila oba moja roditelja. Interesuje me, da li je potrebno ponovo sklopiti ugovor o dozivotnom izdrzavanju? Hvala

Poštovani,

ugovor o doživotnom izdržavanju se odnosi na tačno određene stvari i prava koja postoje u trenutku zaključenja ugovora (čl. 194. Zakona o nasleđivanju). Kako je moguće da dođe do otuđenja ovih predmeta (u Vašem slučaju nekretnine) u toku trajanja ugovornog odnosa, davaocu izdržavanja stoji na raspolaganju mogućnost da svoje pravo putem zabeležbe upiše u vlasnički list u katastru nepokretnosti (čl. 199. ZON). Posledica ovakvog upisa je činjenica da su sva treća lica obaveštena o postojanju ugovora i da je nepokretnost predmet tog ugovora što bi dovelo do posledice da i u slučaju otuđenje (putem prodaje, razmene, poklona i sl.) možete ostvariti svoje pravo nakon smrti primaoca izdržavanja.

Ukoliko nisteupisali svoje pravo u javne knjige, najsigurniji način da ostvarite svoja prava je da od suda tražite izmenu ugovora zbog gubitka prava svojine na nepokretnosti koja je bila predmet pomenutog ugovora ili da tražite raskid prethodnog i zaključenje novog ugovora o doživotnom izdržavanju.

Vaš Pro Bono