Postovani, Da li zakonita supruga , moze za zivota svog supruga , ostvariti pravo na primanje penzije? Napominjem da je suprug saglasan sa prenosom svoje penzije na svoju zenu. Unapred hvala

Poštovana,

Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju u članu 6. stav 1. utvrđeno je da prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja jesu lična prava i ne mogu se prenositi na druga lica. Jednini način prenošenja ovog prava koji zakon poznaje je pravo na porodičnu penziju nakon smrti osiguranika kada se ispune zakonom predviđeni uslovi za to.

Sa druge strane, Vaš otac može Vašoj majci dati ovlašćenje za korišćenje tekućeg računa na koji mu se uplaćuje penzija što će za posledicu imati da ona slobodno može da podiže mesečne iznose penzije sa njegovog računa. To bi faktički dovelo do slične situacije kao da je izvršen prenos penzije na drugo lice.

Vaš Pro Bono