Poštovani, dobila sam posao na odredjeno vreme prvo na tri meseca, po isteku na šest meseci pa na tri meseca bez odjave, ovaj zadnji ugovor mi je istekao pre mesec dana, ostala sam da radim i dalje na istom radnom mestu ali poslodavac mi ništa ne priča da li sam odjavljena pošto ugovor nisam potpisala o daljem radu niti mi je uručio da potpišem otkaz. Poštovani, ne znam momentalno na čemu sam, pošto ne smem da pitam ništa poslodavca da ne bi dobila otkaz, s tim da mi ovaj poslednji radni mesec uplaćuje na žiro račun a zdravstvenu knjižicu produžio meni i detetu na tri meseca, o čemu se tu radi…S poštovanjem i hvala vam unapred.

Poštovana,

Članom 37. stav 4. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) propisano je da radni odnos zasnovan na određeno vreme postaje radni odnos na neodređeno vreme, ako zaposleni nastavi da radi najmanje pet radnih dana po isteku roka za koji je zasnovan radni odnos. Dakle, ukoliko Vam poslodavac nije uručio nikakvu odluku o prestanku radnog odnosa na određeno vreme, niti novi ugovor o radu na određeno vreme, a Vi ste nastavili da radite na istom mestu više od 5 radnih dana, radni odnos na određeno vreme prerastao je u faktički radni odnos na neodređeno vreme. Vi imate sva prava koja proizlaze iz radnog odnosa, pa i na sudsku zaštitu u slučaju povrede prava iz radnog odnosa od strane poslodavca.

Mladi Pro Bono