20.11.2009. sam pravosnažno osuđen na osam meseci zatvora. Do danas nisam dobio poziv za odsluženje, da li je kazna zastarela?

Poštovani,

Krivičnim zakonom (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009 i 121/2012) regulisani su rokovi za zastarelost izvršenja kazne, tok i prekid zastarelosti izvršenja kazne. Rok za zastarelost izvršenja kazne iznosi dve godine od osude na kaznu zatvora do jedne godine. Zastarelost izvršenja kazne počinje od dana kad je presuda kojom je kazna izrečena postala pravnosnažna. Uzimajući u obzir to da je Vaša presuda postala pravosnažna 20.11.2009. izvršenje kazne je zastarelo.

 

Mladi Pro Bono